Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane vseh matičnih sekcij IZS in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID) - Novo mesto
Vsebina

Na izobraževanju s področja nove poklicne, gradbene in prostorske zakonodaje, ki je 17. novembra 2017 stopila v veljavo, in se je začela uporabljati s 1. junijem 2018, bomo vsem, ki do sedaj še niste poslušali teh vsebin, predstavili Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Čas bo tudi za razpravo.

Predavatelji
Bogdana Dražić, univ. dipl. inž. arh.
mag. Tomaž Černe, univ. dipl. inž. geod.
Vasja Kajfež, univ. dipl. prav.
Helena Kovač, univ. dipl. inž. arh.
Datum
03. Oktober 19
Lokacija
Gostišče Loka, Župančičevo sprehajališče 2
Program izobraževanja
12:00 - ZUreP-2 - Prostorsko načrtovanje Bogdana Dražić, univ. dipl. inž. arh.
12:00 - ZUreP-2 - Prostorsko načrtovanje Bogdana Dražić, univ. dipl. inž. arh.
13:15 - ZUreP-2 - Ukrepi zemljiške politike in prostorski informacijski sistem mag. Tomaž Černe, univ. dipl. inž. geod.
13:15 - ZUreP-2 - Ukrepi zemljiške politike in prostorski informacijski sistem mag. Tomaž Černe, univ. dipl. inž. geod.
14:30 - odmor
14:30 - odmor
14:45 - Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti - ZAID Vasja Kajfež, univ. dipl. prav.
14:45 - Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti - ZAID Vasja Kajfež, univ. dipl. prav.
16:00 - Gradbeni zakon – GZ Helena Kovač, univ. dipl. inž. arh.
16:00 - Gradbeni zakon – GZ Helena Kovač, univ. dipl. inž. arh.
17:15 - razprava
17:15 - razprava
Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke iz obveznih vsebin.

Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.