Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Izzivi prihodnosti in vpliv sodobnih tehnologij na elektroenergetsko omrežje- Zasedeno!
Vsebina

Moderator: prof.dr. Maks Babuder, univ.dipl.inž.el.

 

V preteklosti je bilo gospodinjstvo povprečno opremljeno s tremi električnimi napravami, danes imamo okoli 25 naprav. S povečevanjem števila naprav se povečuje tudi potreba po električni energiji, kar predstavlja velik izziv za obvladovanje električnega distribucijskega omrežja. Distribucijsko omrežje v preteklosti za takšne obremenitve in porabo ni bilo načrtovano.

 

Prihod novih tehnologij in trendov, kot so e-mobilnost, razpršeni viri energije, toplotne črpalke ipd., predstavljajo vedno večje izzive pri načrtovanju, gradnji ter upravljanju EEO. Hkrati usmeritve evropske in slovenske energetske politike zapovedujejo elektrifikacijo osebnega prometa in ogrevanja, kar vodi v izjemno povečanje porabe in obremenitev v električnih omrežjih.

 

Za obvladovanje ter zagotavljanje varnosti in usklajenega delovanja energetskega sistema od distribucije do uporabnika bo potrebna kombinacija znanj na področju elektro energetike kot na področju IKT sistemov. Prav tako bo potrebno sistematična ureditev predpisov in tehnične regulative.

 

Na simpoziju bodo prestavljeni trendi novih tehnologij ter razvoj in načrtovanje elektrodistribucijskega omrežja, da bo kos vsem izzivom v prihodnosti.

Predavatelji
mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.
prof. dr. Maks Babuder, univ. dipl. inž. el.
mag. Leon Valenčič, univ. dipl. inž. el.
Mitja Prešern, univ.dipl.ekon.
Boštjan Horvat, univ. dipl. inž. el.
mag. Andrej Souvent, univ.dipl.inž.el.
Josip Moser, dipl. inž. el.
mag. Krunoslav Pilko, univ. dipl. ekon.
dr. Jurij Curk, univ.dipl.inž.el.
mag. Peter Kaube, univ.dipl.inž.el.
Janez Podlipnik, univ.dipl.inž.el.
Miša Oblak, mag.inž.str.
Uršula Krisper, univ. dipl. inž. el.
dr.sc. Dragutin Funda,
Antun Kerner, dipl. inž. el.
Ivica Fudurić, dipl. inž. el.
Datum
10. Oktober 19
Lokacija
v prostorih Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pod za Brdom 4, Ljubljana
Program izobraževanja
08:15 - Registracija
09:00 - Uvodni pozdrav mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.
09:05 - Uvodni pozdrav prof. dr. Maks Babuder, univ. dipl. inž. el.
09:10 - Vpliv sodobne energetske politike na razvoj omrežja, podnaslov: Ali zmoremo hitro ponovno elektrifikacijo? mag. Leon Valenčič, univ. dipl. inž. el.
09:30 - S-1 ELEKTROENERGETIKA
09:30 - Vloga aktivnega odjemalca v slovensko japonskem projektu "premakni porabo". Mitja Prešern, univ.dipl.ekon.
09:45 - Vloga aktivnega odjemalca v slovensko japonskem projektu "premakni porabo".. Boštjan Horvat, univ. dipl. inž. el.
10:00 - Informacijsko-komunikacijske tehnologije za sodobna elektroenergetska omrežja mag. Andrej Souvent, univ.dipl.inž.el.
10:30 - Zonski priključci velikog broja većih obnovljivih izvora (vjetroelektrana i sunčanih elektrana) na visokonaponsku mrežu elektroenergetskog sustava RH Josip Moser, dipl. inž. el.
11:00 - Informacijska i komunikacijska tehnologija - osnova za razvoj „pametnog“ grada mag. Krunoslav Pilko, univ. dipl. ekon.
11:30 - Odmor (napitki, prigrizek)
12:00 - S-2 DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE IN NN INSTALACIJE
12:00 - Vpliv energetske transformacije na izgradnjo distribucijskega omrežja prihodnosti dr. Jurij Curk, univ.dipl.inž.el.
12:30 - Nove tehnologije in tehnični predpisi v nizkonapetostnem omrežju in inštalaciji so izzivi elektrodistribucije v prihodnosti mag. Peter Kaube, univ.dipl.inž.el.
13:00 - Ozemljevanje kovinskih mas ob objektih – da ali ne? Janez Podlipnik, univ.dipl.inž.el.
13:30 - Hrup transformatorjev Miša Oblak, mag.inž.str.
14:00 - Odmor (napitki)
14:15 - S-3 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN NOVE TEHNOLOGIJE
14:15 - Razvoj infrastrukture kot pogoj za elektrifikacijo prometa Uršula Krisper, univ. dipl. inž. el.
14:45 - „Smart City” gradovi dr.sc. Dragutin Funda,
15:15 - Internet stvari (Internet of Things) i Smart Eco Sustavi Antun Kerner, dipl. inž. el.
15:45 - Projektiranje otočnih fotonaponskih sustava Ivica Fudurić, dipl. inž. el.
Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene ? točke.

Kotizacija in način plačila

Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.