Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSE in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Celovita sistemska prenapetostna zaščita in nove tehnologije z vidika obnove pravilnikov in smernic za nizkonapetostne električne inštalacije ter zaščite pred delovanjem strele - 2. del- Odpovedano!
Vsebina

Prenapetostna zaščita ima v predlogih novih pravilnikov in smernic podobo, ki jo karakterizira sistemski pristop, celovita obravnava inštalacije in prenapetostne zaščite ter predvsem povezanost notranjega in zunanjega sistema zaščite. Pri tem je pomembna povezava in koordinacija prenapetostne zaščite od nizkonapetostnega omrežja, hišnega priključka do inštalacije objekta.

 

Obnove pravilnikov o nizkonapetostni inštalaciji ter zaščiti pred delovanjem strele že vsebujejo nastavke za vključevanje novih tehnologij, kot so razpršeni proizvodni sistemi, električni  hranilniki, sistemi samooskrbe, e-mobilnost in ipd., ki bodo krojile energetiko prihodnosti. Vse to bo potrebno priključiti na električno nizkonapetostno inštalacijo. Pri tem ne govorimo zgolj o priključevanju proizvodnih virov, ampak o kombinaciji vira s hranilnikom, ki ga je potrebno dimenzionirati, projektirati in priključiti. Takšna električna inštalacija ali stavba prične obratovati. Tokovi tečejo v različnih smereh med mrežo, proizvodnim virom in hranilnikom, s čimer je omogočeno paralelno, otočno obratovanje objekta ali obratovanje za tržne namene. Pomembni so tudi povratni vplivi novih tehnologij na distribucijsko omrežje ter informacijska povezanost z upravljavcem nizkonapetostnega omrežja in načini priključevanja z vidika distribucije.

 

Izobraževanje je namenjeno projektantom, nadzornikom in izvajalcem nizkonapetostnih električnih inštalacij in nizkonapetostnih omrežij, inženirjem v distribuciji s področja priključevanja, vodenja in projektiranja novih tehnologij v objekte in vsem, ki jih tematika zanima

Predavatelji
mag. Boris Žitnik, univ.dipl.inž.el.
mag. Peter Kaube, univ.dipl.inž.el.
Datum
13. Junij 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - - Celovita sistemska prenapetostna zaščita iz vidika obnove pravilnikov in smernic mag. Boris Žitnik, univ.dipl.inž.el.
16:30 - odmor
16:45 - Nove tehnologije v nizkonapetostnih električnih inštalacijah z vidika aktivnega uporabnika in obnove pravilnikov mag. Peter Kaube, univ.dipl.inž.el.
18:00 - razprava
Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev sta usposabljanju dodeljeni 2 točki iz izbirnih vsebin.

Kotizacija in način plačila

Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.