Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane vseh matičnih sekcij IZS in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
WORLD CONSTRUCTION FORUM 2019 - 2 dni udeležbe- Zasedeno!
Vsebina

Program foruma je objavljen na spletni strani https://www.wcf2019.org/programme

Predavatelji
Datum
od 09. April 19 do 10. April 19
Lokacija
v prostorih Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana
Program izobraževanja
Opis

Udeleženci foruma bodo prejeli potrdilo o udeležbi na forumu.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev, član IZS pridobi 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin za udeležbo na obeh dneh foruma.

Kotizacija in način plačila
Udeležba na forumu za člane IZS za oba dneva udeležbe 9.4.2019 in 10.4.2019 znaša 120 EUR z vštetim DDV. Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili ob prijavi. Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je 2.4.2019. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije in sicer za prijavo za en dan 180 EUR z vštetim DDV, za prijavo za oba dneva pa 300 EUR z vštetim DDV.