Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSE in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Smernice v projektiranju LED tehnologije in vpliv svetlobe na človeka
Vsebina

Na področju razsvetljave se je v zadnjih letih zgodil izjemen napredek z uvedbo LED tehnologije. Ob vse množičnejši uporabi se LED tehnologija še vedno razvija; kje pa se bo končal razvoj, si še nihče ne upa reči. Z rastjo izkoristka in padcem cen nov tip vira svetlobe vse bolj izpodriva dosedanje klasične. Tudi na področju oblikovanja in doseganja posebnih učinkov skorajda ni več ovir; meja je zgolj še naša domišljija. Po drugi strani LED tehnologija sproža pomisleke in strahove: nevarnost modre svetlobe, nespečnost, rakava obolenja …

 

Skoraj vsa razsvetljava danes uporablja svetleče diode (LED) kot svetlobni vir. V prodaji so sicer tudi še klasični svetlobni viri, vendar razvoja na tem področju ni več. V prihodnosti smo tako »obsojeni« na LED tehnologijo. Nova tehnologija pa terja od projektanta veliko novih znanj potrebnih za vsakodnevno delo, ki jih lahko pridobi tudi z dopolnilnim izobraževanjem.

 

Vsebina:

Na začetku se bomo pogovorili o vplivu svetlobe (tudi LED) na človeka. Nato bodo predstavljena raznovrstna in konkretna projektantska, nadzorniška in izvajalska dela s področja razsvetljave ter informacije, ki jih pri takih delih potrebujemo: tehnologija LED kot vir svetlobe, način projektiranja LED razsvetljave, pravilna uporaba LED tehnologije ter zagotavljanje želene in potrebne kvalitete razsvetljave.

 

Izobraževanje je namenjeno projektantom, nadzornikom in izvajalcem

Predavatelji
prof. dr. Grega Bizjak, univ. dipl. inž. el.
Prof. Luca Gervasoni,
Lucio Gobbo, univ. dipl. inž. el.
Datum
17. September 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
12:00 - Vidni in nevidni vplivi svetlobe, svetloba, čustva, delo, .... prof. dr. Grega Bizjak, univ. dipl. inž. el.
13:00 - Theory of lighting, light from LED and design of Lighting Prof. Luca Gervasoni,
14:15 - odmor
14:30 - Projektiranje razsvetljave z LED svetili Lucio Gobbo, univ. dipl. inž. el.
16:30 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.