Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane vseh matičnih sekcij IZS in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID) - Celje - Zasedeno!
Vsebina

Na izobraževanju s področja nove poklicne, gradbene in prostorske zakonodaje, ki je 17. novembra 2017 stopila v veljavo, in se je začela uporabljati s 1. junijem 2018, bomo vsem, ki do sedaj še niste poslušali teh vsebin, predstavili Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Čas bo tudi za razpravo.

Predavatelji
Bogdana Dražić, univ. dipl. inž. arh.
mag. Tomaž Černe, univ. dipl. inž. geod.
Vlado Krajcar, univ. dipl. inž. arh.
Helena Kovač, univ. dipl. inž. arh.
Datum
17. April 19
Lokacija
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9
Program izobraževanja
12:00 - ZUreP-2 - Prostorsko načrtovanje Bogdana Dražić, univ. dipl. inž. arh.
13:15 - ZUreP-2 - Ukrepi zemljiške politike in prostorski informacijski sistem mag. Tomaž Černe, univ. dipl. inž. geod.
14:30 - odmor
14:45 - Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti - ZAID Vlado Krajcar, univ. dipl. inž. arh.
16:00 - Gradbeni zakon – GZ Helena Kovač, univ. dipl. inž. arh.
17:15 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila