Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSG in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Polno nosilni spoji steber-prečka v potresnoodpornih jeklenih okvirjih- Zasedeno!
Vsebina

V Evropi primanjkuje standardiziranih postopkov za projektirane jeklenih vijačenih spojev prečka-steber v potresnoodpornih jeklenih okvirih. Standard EN 1998-1 trenutno dopušča uporabo spojev s sposobnostjo sipanja energije v primeru, da je projektiranje podprto z eksperimentalnimi preiskavami. V praksi pa je to nepraktična rešitev, saj so projekti običajno omejeni tako časovno kot finančno. Na izobraževanju bomo predstavili pravila projektiranja polno nosilnih spojev in spojev s podobnostjo sipanja energije, ki temeljijo na testih narejenih v projektu EQUALJOINTS. Predstavljena bo tudi programska oprema in mobilna aplikacija za določitev neelastičnega odziva spoja glede na njegovo geometrijo.

Predavatelji
dr. Primož Može, univ.dipl.inž.grad.
Datum
30. Maj 19
Lokacija
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana (predavalnica P-I/3, 1. nadstropje)
Program izobraževanja
13:00 - Pozdrav udeležencev dr. Primož Može, univ.dipl.inž.grad.
13:05 - Projektiranje spojev po komponentni metodi po SIST EN 1993-1-8 dr. Primož Može, univ.dipl.inž.grad.
14:30 - Odmor
14:45 - Pregled projekta EUQALJOINTS dr. Primož Može, univ.dipl.inž.grad.
15:15 - Priporočila za projektiranje potresno kvalificiranih spojev dr. Primož Može, univ.dipl.inž.grad.
16:00 - Odmor
16:10 - Programska orodja EQUALJOINTS dr. Primož Može, univ.dipl.inž.grad.
16:45 - Računski primeri dr. Primož Može, univ.dipl.inž.grad.
17:15 - Diskusija dr. Primož Može, univ.dipl.inž.grad.
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 0 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 0 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 0 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.