Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane vseh matičnih sekcij IZS in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
WORLD CONSTRUCTION FORUM 2019 Forum Opening and Theme 3: Cultural Heritage in Digital World - Prijave bomo potrjevali na podlagi sprostitve prostih mest- Zasedeno!
Vsebina

Program foruma je objavljen na spletni strani https://www.wcf2019.org/programme

Forum bo potekal v angleškem jeziku.

Predavatelji
Predavatelji so navedeni v programu.,
Datum
09. April 19
Lokacija
v prostorih Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana
Program izobraževanja
08:30 - Theme 4: Disaster Risk Management & Governance for Resilient Communities Predavatelji so navedeni v programu.,
Opis

Udeleženci foruma bodo prejeli potrdilo o udeležbi na forumu.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev, član IZS pridobi 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin. V primeru, da se udeleži foruma oba dneva, pa pridobi 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin.

Kotizacija in način plačila
Udeležba na forumu je za člane IZS brezplačna za en dan udeležbe 9.4.2019 ali 10.4.2019. Udeležba za oba dneva foruma pa znaša 120 EUR z vštetim DDV. Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili ob prijavi. Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je 2.4.2019. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije in sicer za prijavo za en dan 180 EUR z vštetim DDV, za prijavo za oba dneva pa 300 EUR z vštetim DDV.