Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSG in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Sodobni pristopi pri načrtovanju asfaltnih voziščnih konstrukcij in napotki za načrtovanje voziščnih konstrukcij na slovenskih prometnicah- Zasedeno!
Vsebina

Namen izobraževanja je predstaviti sodobne pristope pri načrtovanju novih in obnovah obstoječih voziščnih konstrukcij ter dati napotke za njihovo upoštevanje pri načrtovanju voziščnih konstrukcij na prometnicah v Sloveniji. V prvem delu izobraževanja bodo prestavljene teoretične osnove načrtovanja vozišč: mehanizmi propadanja voziščnih konstrukcij v posameznih plasteh (podlaga, nevezane nosilne plasti, stabilizacija, asfaltne plasti) ter pristopi za njihovo obvladovanje. Za načrtovanje novih voziščnih konstrukcij bodo poudarki na preiskavah, temelječih na obnašanju materialov, in osnovah mehanistično empirične teorije načrtovanja voziščnih konstrukcij.

Pri načrtovanje obnov obstoječih voziščnih konstrukcij bomo poudarili pristope k načrtovanju (detekcija vzrokov za nastanek poškodb, podatki o spremljavi stanja voziščnih konstrukcij na mrežnem nivoju: BCP podatki, vizualna ocena stanja vozišč, podajnost, torne lastnosti). Na kratko bo predstavljen tudi sistem za gospodarjenje z voziščnimi konstrukcijami (Pavement Managament System – PMS).

V drugem delu izobraževanja bomo, na podlagi v prvem delu izobraževanja usvojenih teoretičnih znanj, pregledali slovensko tehnično regulativo za načrtovanje vozišč. Poudarki bodo na posameznih delih, kjer v praksi največkrat prihaja do nerazumevanja problematike in manj primernih projektnih rešitev (vpliv nosilnosti podlage, pravilna izbira bituminiziranih zmesi in bitumenskega veziva, vpliv izbire bitumenskega veziva na trajnost, najpogostejše napake pri načrtovanju novih in obnovah obstoječih voziščnih konstrukcij).

Predavatelji
mag. Mitja Jurgele, univ.dipl.inž.grad.
Datum
09. Oktober 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
13:00 - Sodobni pristopi pri načrtovanju novih in obnovah obstoječih voziščnih konstrukcij mag. Mitja Jurgele, univ.dipl.inž.grad.
14:30 - odmor
14:50 - Pregled slovenske tehnične regulative za načrtovanje vozišč mag. Mitja Jurgele, univ.dipl.inž.grad.
16:30 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.