Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSG in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Protihrupni ukrepi
Vsebina

Hrup je tisti zvok, ki je neprijeten, moti, vznemirja, povzroča neugodje in škoduje zdravju. V primerih, ko je obremenitev s hrupom prekomerna, je zato potrebno izvesti ukrepe za znižanje ravni hrupa v še sprejemljivi okvir. Obstaja vrsta virov hrupa oziroma možnih načinov nastajanja hrupa.  Poleg tega obstaja tudi vrsta možnih okoliščin, v katerih nastaja hrup, se širi v prostor in vpliva na ljudi, zaradi česar je potrebno protihrupne ukrepe opredeliti za vsak posamezni primer posebej.

Ker je obravnavana vsebina iz navedenih razlogov precej obširna, se bomo v prispevku posvetili predvsem dvema pomembnima področjema protihrupne zaščite, in sicer zaščiti pred hrupom cestnega prometa, ki predstavlja glavni vir obremenjevanja okolja s hrupom, ter  zaščiti pred hrupom v stavbah, ki prav tako predstavlja akutni problem, in mu je v zadnjem času v praksi posvečeno bistveno premalo pozornosti. V mnogih primerih je namreč lahko zaradi neustrezne zvočne zaščite precej zmanjšana kvaliteta bivanja tako v novih kot tudi v obnovljenih starejših stavbah. Namen izobraževanja je v pregledni obliki predstaviti bistvene informacije v zvezi s tematiko hrupa in protihrupne zaščite.                                                                                                                  

Predavatelji
mag. Mihael Ramšak, univ.dipl.inž.grad.
Datum
05. November 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Protihrupni ukrepi mag. Mihael Ramšak, univ.dipl.inž.grad.
16:45 - razprava
Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev sta usposabljanju dodeljeni 2 točki iz izbirnih vsebin.

Kotizacija in način plačila

Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.