Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSS in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Izbor najprimernejšega strojno-inštalacijskega sistema skozi projektiranje- Zasedeno!
Vsebina

Strojni projektant ima za izpolnitev zahtev pravil stroke, glede na vrsto objekta in tudi zahtev svojega naročnika, ki so podane v projektni nalogi, na voljo številne možnosti. Pri analizi, izbiri in vključitvi teh mora za namen funkcionalnih zahtev upoštevati, poleg splošnih izbornih meril, tudi morebitne posebne parametre, ki jih prinaša vsak projekt.

Projektant je danes dolžan upoštevati tudi zahteve trajnostne gradnje v delu, ki se nanaša na odgovorno energijsko in okoljsko zasnovo ter dejansko izvedljivost in uporabnost načrtovane rešitve skozi obratovanje. Zavedati se mora, da je samo prvih 5% do 10% celotnega njegovega dela namenjenega izboru tehnične rešitve, vendar ravno ta predstavlja njegovo najpomembnejšo odločitev. Sprejeta odločitev namreč narekuje 90% stroškov in 90% zadovoljstva uporabnikov. Nadaljnje projektantove odločitve so seveda pomembne, vendar predstavljajo le še »fino nastavitev« izbrane različice, saj ta narekuje večino stroškov in določa zmogljivosti tehničnega sistema.

 

Na izobraževanju bo predstavljen postopek izbora sistema v šestih korakih po pravilih stroke združenja ASHRAE:

  1. Zbiranje vhodnih podatkov
  2. Groba ocenitev vseh vrst obremenitev in primernih sistemov
  3. Ugotovitev začetnih meril in omejitev
  4. Izostritev izbornih meril in omejitev
  5. Vrednotenje posameznih sistemov na podlagi točkovanja
  6. Razdelava izbranega sistema skozi faze projektiranja.

 

Predstavljeni bodo primeri s področja ogrevanja, hlajenja in prezračevanja ter priprave porabne tople vode.

Predavatelji
Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.
Datum
16. Oktober 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Izbor najprimernejšega strojno-inštalacijskega sistema skozi projektiranje Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.
17:00 - razprava
Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev sta usposabljanju dodeljeni 2 točki iz izbirnih vsebin.

Kotizacija in način plačila

Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.