Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSG in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Dimenzioniranje spojev in protikorozijska zaščita jeklenih nosilnih konstrukcij
Vsebina

S pravilnim dimenzioniranjem spojev jeklenih nosilnih konstrukcij, zagotavljamo s statičnim izračunom predvideno obnašanje konstrukcij, vplivamo na varnost, ekonomičnost in konkurenčnost tako v času izdelave in montaže kot tudi uporabe.

S pravilnim izborom protikorozijske zaščite zagotavljamo predvideno in zahtevano trajnost jeklenih nosilnih konstrukcij.

Predavatelji
dr. Leon Hladnik, univ.dipl.inž.grad.
mag. Roman Mur, univ.dipl.inž.grad.
Datum
26. September 19
Lokacija
Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Dimenzioniranje spojev jeklenih nosilnih konstrukcij dr. Leon Hladnik, univ.dipl.inž.grad.
15:20 - odmor
15:40 - Izbor protikorozijske zaščite mag. Roman Mur, univ.dipl.inž.grad.
17:00 - razprava
Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev sta usposabljanju dodeljeni 2 točki iz izbirnih vsebin.

Kotizacija in način plačila

Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.