Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSS in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Energijski standard za vse vrste stavb, razen nižjih stanovanjskih ASHRAE 90.1-2016, poglavji za strojne instalacije in opremo - 6 (HVAC) in 7 (Porabna topla voda)
Vsebina

Ameriški standard podaja minimalne zahteve za energetsko učinkovito projektiranje stavb in stavbnih sistemov, kjer se uporabljajo fosilna goriva in električna energija. Velja za vse vrste stavb razen za nižje stanovanjske objekte, ki so tam opredeljene kot »eno in več družinske stavbe z največ tremi nivoji nad okolico, montažne in mobilne hiše«. Določa ustrezne prakse in tehnike projektiranja pri gradnji novih stavb ter pri posegih v obstoječe, s katerimi se zmanjša poraba energije, ne da bi se pri tem odpovedali udobju ali storilnosti uporabnikov. Ker je napisan v jeziku gradbenega predpisa in navedena merila veljajo za vse lokacije in podnebja zemeljske oble, je standard namenjen internacionalni rabi.

Standard je po obsegu širok in obravnava energetsko učinkovitost stavb celovito, MSS je prevedla poglavji 6 in 7, prvo se nanaša na sisteme ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije, drugo na pripravo tople sanitarne vode. Poleg tega so prenešena tudi potrebna merila za določitev podnebnih con iz informativnega dodatka »B« ter vsi podnebni projektni pogoji za določena slovenska mesta in kraje, s čimer je MSS poskrbel, da imamo v Sloveniji prvič dejansko osnovo za energetsko učinkovito projektiranje stavb, saj se to začne ravno z določitvijo »prave« velikosti inštalacijske opreme in sistemov. Primernost uporabe obeh prevedenih delov je predvsem pri načrtovanju sodobnih in zahtevnejših strojno inštalacijskih sistemov, za katere zahteve v PURES in TSG niso predpisane, ali pa niso predpisane celovito.

Na predstavitvi prevoda obeh delov standarda bodo udeleženci podrobneje spoznali zahteve glede energijske učinkovitosti za strojno-inštalacijske naprave in sisteme s primeri njihove uporabe, med drugim, kdaj je potrebno vključiti v projekt neposredno digitalno krmiljenje (DDC), prosto hlajenje, kakšne so zahteve za sisteme s spremenljivim pretokom hladiva (VRF – Variable Refrigerant Flow), različne vrste toplotnih črpalk, sisteme hlajenja računskih centrov, na licu mesta zgrajene ali sestavljene zamrzovalnike in hladilnike… In pa najpomembnejše, da pri energetsko učinkovitem projektiranju še zdaleč ne gre samo za izbiranje energetsko učinkovite opreme, ampak predvsem za načrtovanje energetsko učinkovitih sistemov, nato pa skozi različna preverjanja poskrbeti, da zgrajeni sistemi ob predaji takšni tudi so. 

Predavatelji
Mitja Drašler, univ.dipl.inž.str.
Datum
24. September 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Energijski standard za vse vrste stavb, razen nižjih stanovanjskih ASHRAE 90.1-2016, poglavji za strojne instalacije in opremo - 6 (HVAC) in 7 (Porabna topla voda) Mitja Drašler, univ.dipl.inž.str.
16:45 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.