Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSGEO in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Obdelava in uporaba različnih podatkov daljinskega zaznavanja v prostodostopnih orodjih
Vsebina

Ko v GIS programih uporabljamo različne originalne ali izvedene prostorske podatkovne sloje, kot so različni podatki Laserskega skeniranja Slovenije (klasificiran oblak točk, digitalni model reliefa), podatki Cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) in prostodostopni satelitski posnetki Sentinel, moramo vedeti, čemu je določen izdelek namenjen in kaj nam omogoča. V prvem delu predavanj bomo predstavili naslednje parametre: ločljivost posameznega vira, položajna točnost posameznega vira, razliko med originalnim virom in izdelkom, merilo zajema. S poznavanjem teh cenilk bomo lažje ocenili kateri vir je primeren za določen namen.

Laserske podatke, ortofote CAS in satelitske posnetke lahko obdelujemo tudi v prostodostopnih orodjih, kot so QGIS, SNAP in OTB. Predstavili bomo osnovne možnosti uporabe različnih podatkov daljinskega zaznavanja v posameznem orodju ter možnost povezovanja z drugimi orodji. Uporabljena orodja nam omogočijo izdelavo različnih izdelkov od digitalnega modela reliefa do digitalnega modela površja, samodejno klasifikacijo različnih rastrskih izdelkov ter druge podrobne prostorske analize.

Predavatelji
doc. dr. Mihaela Čekada Triglav, univ. dipl. inž. geod.
Alen Mangafić, mag. prost.načrt.
Datum
19. September 19
Lokacija
GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (dvorana A, 1. nadstropje)
Program izobraževanja
09:00 - Kombiniranje različnih virov podatkov daljinskega zaznavanja in kaj moramo paziti pri uporabi (CAS, lidar, Sentinel)? doc. dr. Mihaela Čekada Triglav, univ. dipl. inž. geod.
10:30 - odmor
10:45 - Uporaba podatkov daljinskega zaznavanja v odprtokodnih orodjih (npr. QGIS, SNAP, OTB) Alen Mangafić, mag. prost.načrt.
11:45 - razprava
Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke iz izbirnih vsebin.

Kotizacija in način plačila

Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.