Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSS, MSE in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Centralizirano upravljanje velikih objektov - Zasedeno!
Vsebina

Cilj izobraževanja je seznanitev s potrebami ter načini integracije in centralizacije niza tehničnih sistemov, ki se uporabljajo v velikih objektih.

 

V velikih in kompleksnih objektih se uporablja veliko število sistemov in podsistemov za upravljanje, nadzor in zaščito, zaželeno pa je, da so integrirani in centralizirani, s čimer se zagotovi nemoteno delovanje objekta.

Prikazali bomo, kateri tehnični podsistemi velikih stavb se lahko avtomatizirajo in integrirajo v vrhunski BMS (building management system - centralni nadzorni sistem), a za tipične podsisteme bomo prikazali praktične rešitve za avtomatizacijo in pregled tipičnih protokolov, ki se uporabljajo.

V velikih objektih se uporabljajo tudi številni varnostni sistemi, katerih glavna naloga je zaščita pred požarom in omogočanje varne evakuacije (detekcija in javljanje požara in prisotnosti plinov, zaščitna razsvetljava, evakuacijska sporočila, odvod dima in toplote, kontrola dostopa na evakuacijskih poteh) in ki se pogosto dodatno povežejo z video nadzorom in protivlomno zaščito.

Vsi sistemi so učinkovitejši, če so med seboj povezani, sploh pa nove tehnologije omogočajo povezljivost z drugimi sistemi v stavbi, zlasti v zvezi z avtomatizacijo objekta, kot so HVAC sistemi.

 

Izobraževanje je namenjen predvsem pooblaščenim inženirjem elektrotehnične in strojne stroke, ki sodelujejo pri oblikovanju velikih in kompleksnih objektov. Prav tako se bodo udeleženci izobraževanja seznanili z množico koristnih informacij o tem, kako učinkovito upravljati objekte in voditi investicijske projekte.

Predavatelji
Valter Beaković, dipl. inž. el.
Jani Čož, inž. tel.
Teo Miljenović, dipl. inž. el.
Datum
06. Junij 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
13:00 - Avtomatizacija procesov v velikih objektih in sistemi, ki jih je potrebno upravljati centralizirano Valter Beaković, dipl. inž. el.
13:45 - odmor
14:00 - Javljanje požara kot osrednji sistem integrirane safety rešitve Jani Čož, inž. tel.
14:45 - odmor
15:00 - Sistemi, ki omogočajo varno evakuacijo Teo Miljenović, dipl. inž. el.
15:45 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.