Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSE in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Predstavitev Priročnika o fotonapetostnih elektrarnah FVE
Vsebina

Fotonapetostnih elektrarn, ki jih povezujemo na javno omrežje, je vedno več. Sprejeta Uredba o samooskrbi z električno energijo z dopolnitvami in sprejet Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo sta povečala zanimanje investitorjev za male elektrarne za samooskrbo do 11 kVA in za dopolnitev uredbe tudi za večje moči do 43 kW. Zaradi navedenega ter zaradi nove zakonodaje ter novih tehničnih rešitev, je nastal noveliran Priročnik o fotonapetostnih elektrarnah. Namen prestavitve priročnika je prikaz najnovejših zahtev za projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in preizkušanje fotonapetostnih elektrarnah, ki so razpršeni v različnih zakonodajnih aktih, tehničnih smernicah in standardih s področja elektrotehnike, energetike, gradbeništva in požarne varnosti. Projektiranje in postavljanje fotonapetostnih elektrarn je na prvi pogled enostavno, vendar se največ napak pojavi, ob projektiranju in izvedbi tako na enosmernem kot izmeničnem delu sončne elektrarne. Napaka v delovanju fotonapetostne elektrarne lahko hitro privede do električnega udara in požara. Za dolgo življenjsko dobo in velik izplen električne energije je zelo pomembna izbira certificiranih sestavnih delov in njihova skrbna montaža z upoštevanjem najnovejšega stanja tehnike. Vse te zahteve morajo biti dokumentirane v projektu fotonapetostne elektrarne. Upamo, da boste projektanti, izvajalci in vzdrževalci Priročnik o fotonapetostnih elektrarnah z veseljem uporabljali.

Predavatelji
mag. Bogdan Selinger, univ. dipl. inž. el.
mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.
Gregor Kušar, univ.dipl.kem.
Datum
22. Maj 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Najnovejše zahteve za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje fotonapetostnih elektrarn mag. Bogdan Selinger, univ. dipl. inž. el.
14:50 - Uredba o samooskrbi z električno energijo z dopolnitvami mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.
15:40 - odmor
16:00 - Pravilnik o tehničnih zahtevah Gregor Kušar, univ.dipl.kem.
16:50 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.