Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSG in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Nadzor nad gradbenimi materiali in proizvodi na gradbišču- Zasedeno!
Vsebina

Večletne izkušnje pri nadzoru in prevzemanju gradbenih proizvodov na infrastrukturnih projektih v Sloveniji kažejo, da je to področje, kljub zadostnemu številu pravnih določil, še vedno polno nedorečenosti in možnosti za vgradnjo slabih proizvodov, ki ne dosegajo bistvenih lastnosti, kot to zahteva Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov. Še več, drznost posameznih dobaviteljev gradbenih proizvodov ne pozna meja, prirejajo izjave o lastnostih celo za harmonizirane izdelke, za njih običajno ne obstajajo veljavni certifikati ali pa izdajajo lažne listine. Nadzorniki smo včasih primorani raziskovati te primere enako kot forenziki, pri čemer so nam v veliko pomoč tudi kolegi z inštitutov, ki opravljajo zunanjo kontrolo kakovosti. V večini primerov zadostuje razkritje primerov, v ostalih primerih pa je treba vključiti celo gradbeno in tržno inšpekcijo. Ko gre za kriminalna dejanja, se vključi tudi nacionalni preiskovalni organ policije, ki izvede zaslišanja in poda ovadbe.  S tem pa se postopki zavlečejo.  Zaključijo se šele s sodnimi odločbami, ki pa na koncu ne dosežejo svojih učinkov. Potrebna je torej velika pazljivost in hitro reševanje primerov, seveda hkrati z dobrim poznavanjem gradbenih materialov.

Predavatelji
mag. Marko Lutman, univ.dipl.inž.grad.
Datum
16. Maj 19
Lokacija
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL, Jamova 2, 1000 Ljubljana (predavalnica P I/1)
Program izobraževanja
15:00 - Nadzor nad gradbenimi materiali in proizvodi na gradbišču mag. Marko Lutman, univ.dipl.inž.grad.
16:30 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 0 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 0 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 0 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.