Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSG in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Najnovejši trendi v asfalterski industriji in pri dimenzioniranju voziščnih konstrukcij- Zasedeno!
Vsebina

Predstavljeno bo stanje pri proizvodnji in vgrajevanju asfalta v Sloveniji. Pogledali bomo, kako je z zagotavljanjem in kontrolo kvalitete, kako se panoga digitalizira in kakšna je tehnična regulativa ter kako smo mednarodno vpeti v dogajanje. Predstavljene bodo nekatere moderne laboratorijske metode, ki so pomembne za dimenzioniranje voziščnih konstrukcij. Prikazani bodo načini dimenzioniranja voziščnih konstrukcij za različne prometne obremenitve.

Predavatelji
Slovenko Henigman, univ.dipl.inž.grad.
Datum
25. April 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Najnovejši trendi v asfalterski industriji in pri dimenzioniranju voziščnih konstrukcij Slovenko Henigman, univ.dipl.inž.grad.
17:00 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.