Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSE in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Optična telekomunikacijska dostopovna omrežja v prostoru
Vsebina

Izobraževanje bo zasnovana na vsebini Telekomunikacijskega priročnika, ki daje sistemski pregled komunikacijskih omrežij in povezanih storitev.

 

Predstavljene bodo evropske smernice, zakoni, standardi in predpisi, potrebni pri izgradnji širokopasovnih dostopovnih komunikacijskih omrežij.

Opisana bodo različna telekomunikacijska omrežja, gradniki optičnega omrežja, načini izgradnje. Prav tako bosta predstavljena pomen in način delovanja optičnih omrežij in tudi načrtovanje.

 

Projektanti, izvajalci in nadzorni inženirji so odgovorni, da so telekomunikacijske instalacije, inženirski objekti in telekomunikacijska omrežja projektirani in zgrajeni tako, da so varni tako v času graditve kot po začetku obratovanja ter usposobljeni za tehnično pravilno delovanje komunikacijskih storitev.

 

Izobraževanje je namenjeno projektantom, nadzornikom in izvajalcem.

Predavatelji
Ferdinand Valenčak, univ.dipl.inž.el.
Milan Šerc, univ.dipl.inž.el.
Datum
23. April 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
13:00 - Zakonska ureditev področja telekomunikacij, telekomunikacijska optična dostopovna omrežja v prostoru, osnove optičnih omrežij, vrste optičnih kablov, ... Ferdinand Valenčak, univ.dipl.inž.el.
14:00 - odmor
14:15 - Izvedba optičnih omrežij v prostoru, tehnologije optičnih dostopovnih omrežij, načrtovanje in dokumentacija kabelskih komunikacijskih omrežij s programskimi orodji, ... Milan Šerc, univ.dipl.inž.el.
15:15 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.