Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSE in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Sistemi za detekcijo eksplozivnih in strupenih plinov
Vsebina

Pri načrtovanju se pogosto srečamo z nevarnimi snovmi, ki lahko ogrožajo življenja in premoženje. Zato je izjemnega pomena razpoznati nevarnosti, jih detektirati in pravočasno obvestiti pristojne osebe.

Namen sistemov je preprečiti nastanek in obvestiti o nastanku eksplozivne in strupene atmosfere v okolju (SME in MDK meje).

 

Predlog vsebine:

  • Zakaj vgradnja sistemov detekcije eksplozivnih in strupenih plinov:

- Vrste nevarnih snovi in lastnosti le teh

Strupeni plini: Ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2), žveplena kislina (H2S), žveplov (IV) oksid (SO2), dušikov monoksid (NO), dušikov dioksid (NO2), solna kislina (HCI), kisik (O2), klor (Cl2), amoniak (NH3) idr.

Eksplozivni / vnetljivi plini: Vodik (H2), naravni plin/metan (CH4), propan-butan, izopropilni alkohol, heksan (C6H14), oktansko gorivo, acetilen (C2H2), etilen (C2H4), amoniak (NH3), butanon, etanol (C2H5OH), metanol (CH3OH), toluen, pentan (C5H12), etilen oksid (C2H4O) idr.

- Zakonodaja

- Varnostni vidik

  • Izbira opreme:

- Glede na ATEX

- Glede na tehnične zahteve

  • Predstavitev sistemov za detekcijo
  • Namestitev opreme

- Senzorji

- Alarmne centrale

- Sistemi signalizacije in obveščanja

  • Izkušnje iz terena, pogoste napake
  • Pregled sistemov s strani pooblaščencev, kdo so pooblaščenci
  • Vzdrževanje in periodika

 

Izobraževanje je namenjeno projektantom, nadzornikom in izvajalcem.

Predavatelji
Andrej Kalšek, dipl.inž.el.
Matjaž Javoršek, inž. el.
Sebastjan Lisec, el. teh.
Datum
05. Marec 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
12:00 - Vrste nevarnih snovi in lastnosti le-teh ter zakonodaja Andrej Kalšek, dipl.inž.el.
13:00 - Varnostni vidik in izbira opreme glede na ATEX in glede na tehnične zahteve Matjaž Javoršek, inž. el.
14:00 - odmor
14:15 - Predstavitev sistemov, namestitev opreme za detekcijo, izkušnje s terena, pogoste napake Sebastjan Lisec, el. teh.
15:15 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 4 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.