Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MST in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Vključevanje procesne varnosti in ocene tveganj v načrtovanju tehnoloških procesov- Zasedeno!
Vsebina

Pri projektiranju je dostikrat potrebno upoštevati nevarnosti tehnologije, da med obratovanjem ne bi prišlo do neželenih dogodkov. Projektanti navadno uporabljajo pristop najhujšega možnega dogodka za katerega pa se izkaže, da ni vedno res najhujši. V svetu se zato vedno bolj uveljavljajo varnostne analize, ki pomagajo pri določitvi projektnih nezgod ter s tem povezanimi varnostnimi sistemi. Ker so procesi dostikrat vodeni s pomočjo računalniškega nadzora, je potrebno za ta nadzor pripraviti primerno projektno nalogo in ob implementaciji tudi obratovalna navodila, da lahko operater ob izpadu takega sistema proces varno ustavi, oziroma ga varno zaključi in pripelje do konca. Principi varnega projektiranja prihajajo iz zgodovinsko nevarnih tehnologij kot so jedrska tehnologija, procesne tovarne, medicinska oprema ter objekti pa tudi bančni sistem ter tehnologije povezane z letalstvom. Pri projektiranju je potrebno sodelovanje med investitorjem ter projektantom, ki morata z dobro komunikacijo pred, med pa tudi po koncu projekta zagotoviti varno delovanje vseh sistemov tehnologije in tudi objektov, v katerih ta tehnologija je.

Na težave se po navadi opozarja parcialno kar pomeni, da se ločeno obravnavata požarna varnost in varstvo pri delu, medtem ko se procesni varnosti ne posveča dovolj pozornosti. Treba je domišljeno in celovito pristopiti k problemu pred začetkom projekta, da bo končni rezultat konsistenten ter da bo varnost obravnavana celovito brez sivih con, ki bodo samo delno ali pa sploh nepokrite.

V predavanjih bodo pokrite tako tematike načrtovanja kot tudi vzdrževanja, obratovanja ter  spreminjanja sistemov, da se bodo lahko te dejavnosti upoštevale že pri projektiranju novega obrata in bo na ta način zagotovljena možna kontinuiteta delovanja tudi po daljšem obratovanju.

Predavatelji
doc. dr. Mitja Robert Kožuh, univ. dipl. inž. kem.
Datum
14. Marec 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Vključevanje procesne varnosti doc. dr. Mitja Robert Kožuh, univ. dipl. inž. kem.
15:30 - odmor
15:45 - Ocene tveganj v načrtovanju tehnoloških procesov doc. dr. Mitja Robert Kožuh, univ. dipl. inž. kem.
16:45 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.