Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSG in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Uvod v projektiranje, vodenje del in nadziranje del v eksplozijsko ogroženem okolju (MSG)
Vsebina

Poznavanje eksplozijsko ogroženega (Ex) okolja je pomembno že pri začetkih snovanja novega objekta in/ali rekonstrukcije, temeljiti pa mora na zahtevah tehnološkega procesa in njegove eksplozijske ogroženosti! Brž ko se ugotovi, da je tehnološki proces eksplozijsko ogrožen, bo moral tudi gradbeni projektant temu primerno slediti in je zato smiselno, da se s to problematiko seznani. Vsekakor igra tu zelo pomebno vlogo že gradbena/arhitektonska zasnova objekta in izbrani materiali!

 

Izobraževanje daje uvid pooblaščenemu inženirju pri spoznavanju posebnosti tega področja. Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (UL RS št. 41/2016) že zahteva, da morajo izvajalci, ki vgrajujejo, vzdržujejo, servisirajo in popravljajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih, svojo usposobljenost dokazovati s certifikatom o usposobljenosti, ki ga izda za to akreditirani organ. Tudi SIST EN 60079 – 14 v dodatku A določa zaželena znanja, usposobljenost in pristojnosti projektanta, to pa pomeni, da se mora PI strokovno izobraževati za to specifično področje.

 

Udeleženci bodo pridobili osnovno poznavanje o protieksplozijski zaščiti:

  1. splošno o eksplozijski ogroženosti in nevarnostih,
  2. pregled zakonov, ki vplivajo na graditev in obnovo tovrstnih objektov/naprav in
  3. osnove specifičnosti projektiranja naprav v eksplozijsko ogroženem okolju.

 

Izobraževanje je namenjeno projektantom in nadzornikom in ga organiziramo v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije.

Predavatelji
Mihael Čokl, univ.dipl.inž.el.
Jurij Božič, univ.dipl.inž.el.
Datum
07. Marec 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
13:00 - Splošno o eksplozijski ogroženosti in nevarnostih Mihael Čokl, univ.dipl.inž.el.
14:15 - Pregled zakonov, ki vplivajo na graditev in obnovo tovrstnih objektov/naprav Mihael Čokl, univ.dipl.inž.el.
15:00 - odmor
15:15 - Osnove specifičnosti projektiranja naprav v eksplozijsko ogroženem okolju Jurij Božič, univ.dipl.inž.el.
16:45 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 150 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 150 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.