Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSE in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
BIM projektiranje električnih inštalacij
Vsebina
Na izobraževanju bomo govorili o projektiranju celovitega sistema električnih inštalacij v zgradbah, od točke priklopa na omrežje do končnega porabnika. Nivo projekta BIM 3D. Prvi del predavanja bo namenjen BIM projektiranju v živo na modelu, z vzporedno razlago pojmov. Prikazan bo pristop projektiranja v BIM okolju s poudarkom na naslednjih temah: - informacijsko povezano projektiranje med sistemi električnih inštalacij (nosilni elementi, trase, razsvetljava, alarm, KNX, ethernet, zgradba, MEP) - informacijsko povezovanje z drugimi projektantskimi BIM orodji - informacijsko povezovanje z drugimi specialističnimi projektantskimi orodji (RELUX, DIALUX, ETS4, ETS5,…) - izračuni po IEC 60364 - generiranje izvedbene dokumentacije iz BIM 3D modela - manipulacija s 3D IFC modeli in podmodeli ter BCF dokumentom.
Predavatelji
Matija Rebolj, univ. dipl. inž. el.
Primož Tarle, univ. dipl. inž. el.
Datum
12. Februar 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
12:00 - BIM projektiranje v živo na modelu z vzporedno razlago pojmov Matija Rebolj, univ. dipl. inž. el.
14:00 - razprava Primož Tarle, univ. dipl. inž. el.
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.