Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSG in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Rastrski stropovi (mavčno-kartonski materiali)
Vsebina

Izobraževanje o spuščenih stropovih je v prvi vrsti namenjo gradbenim inženirjem, nadzornikom in projektantom. Cilj predavanja je na enostaven način predstaviti značilnosti, uporabnost (po namenu) ter način izvedbe (ter pogoste napake pri le-tej) stropov iz mavčno-kartonskih materialov v primerjavi z rastrskimi stopovi.

Skozi primere iz prakse (izvedeni projekti v Sloveniji), bodo praktično obrazložene tako bistvene lastnosti, ki vplivajo na akustično ugodje v prostoru, kot tudi izpolnjevanje posebnih zahtev - čistost prostora, požarna varnost, odpornost na visoko vlago ipd., pri obeh vrstah stropov.

Poseben poudarek bo v sklopu predavanja na priporočilih za ustrezno izbiro materialov za stropove v primerih javnih razpisov, posebno za javne objekte (šole, bolnice, ipd.).

Kar se tiče mavčno-kartonskih materialov bomo razložili razlike med posameznimi nameni plošč kot so vlago-odporne, bolj kompaktne, požarne..., kako to vpliva na izvedbo določenih detaljov. Razložili bomo tudi pravilna izvedba posameznih detajlov.

Predavatelji
Edvard Plut,
Nuška Marn,
Datum
06. Februar 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
13:00 - Rastrski stropovi in akustika Edvard Plut,
14:00 - Mavčno-kartonski materiali, razlike in namembnosti Nuška Marn,
15:00 - razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.