Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno

Za člane matičnih sekcij(e): MSE in vse, ki jih ta tematika zanima.

Naslov
Sodobni elektromotorni pogoni
Vsebina

Elektromotorni pogoni so v industrijskih obratih navadno največji porabnik električne energije. Zahteve po racionalni rabi energije pogojujejo razvoj novih materialov in novih konstrukcijskih rešitev. Izkoristki elektromotorjev so tako vedno višji, kar pripomore k zmanjšanju porabe električne energije in posredno tudi k zmanjševanju CO2 izpustov.

 

Elektromotorni pogoni v praksi predstavljajo elektromotorje, ki poganjajo določena bremena in so glede na svoje lastnosti in tehnološke zahteve pogona, na različne načine priključeni na električne napajalne sisteme. Hitrost vrtenja je lahko konstantna, lahko pa se spreminja z uporabo frekvenčnih regulatorjev, ki dodatno zmanjšajo potrebno električno energijo za delovanje elektromotornega pogona.

Doseganje pričakovanih lastnosti pogona in izpolnjevanje zahtev elektromagnetne skladnosti je mogoče samo ob pravilnem dimenzioniranju in izbiri vseh gradnikov elektromotornega pogona, ki morajo biti uporabljeni skladno z zahtevami standardov in navodili posamezne uporabljene opreme.  

Predavatelji
Bojan Caf, univ.dipl.inž.el.
Janez Kokalj, univ.dipl.inž.el.
Datum
05. Februar 19
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
12:30 - Energetska učinkovitost motorjev, standardi, zakonodaja ter vrste elektromotorjev (asinhronski s kletko in drsnimi obroči, sinhronski ter vrste hlajenja motorjev in posebne izvedbe) Bojan Caf, univ.dipl.inž.el.
13:15 - Izvedba elektromotornih pogonov (izbira vrste zagona, izvedba različnih vrst zagona, načini vgradnje motorskih zaganjalnikov v NN sestav ter okoljski in drugi pogoji za izvedbo različnih pogonov Janez Kokalj, univ.dipl.inž.el.
14:00 - Odmor
14:15 - Izbor in dimenzioniranje motorskega kontaktorja Janez Kokalj, univ.dipl.inž.el.
15:00 - Naprave za mehki zagon (vrste naprav za mehki zagon, glavne karakteristike, kriteriji za pravilen izbor, zahteve za pravilno vgradnjo in delovanje) Bojan Caf, univ.dipl.inž.el.
15:30 - Frekvenčni pretvorniki (vrste frekvenčnih pretvornikov, glavne karakteristike, kriteriji za pravilen izbor, ključni parametri za nastavitev, zahteve za pravilno vgradnjo in delovanje) Bojan Caf, univ.dipl.inž.el.
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60 EUR z vštetim DDV.Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150 EUR z vštetim DDV.Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.