Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije gradbenih inženirjev člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Konstrukcije za zaščito pred hrupom (ceste in železnice)- Odpovedano!
Vsebina
Hrup ima, tako v zunanjem naravnem in življenjskem okolju kot tudi v notranjem bivalnem okolju, verjetno največji vpliv na kakovost bivanja in tudi na zdravje. Med viri hrupa je hrup, ki nastane kot posledica cestnega in železniškega prometa eden pomembnejših. Četudi so emisije novih vozil in izboljšane kvalitete površin po katerih se vozila premikajo vedno manjše, se zaradi stalnega povečanja prometa in hitrosti prometni hrup povečuje. Zmanjšanje obremenitev okolja zaradi hrupa je lahko uspešno samo, če so razmeroma številni, v osnovi različni poznani ukrepi, uspešno uveljavljeni. Ti ukrepi so: • določanje ravni hrupa in načrtovanje primernih ukrepov zaščite, • tehnična izvedba načrtovanih protihrupnih ukrepov in • vzdrževanje.
Predavatelji
Evstahij DRMOTA, dipl.
Datum
18. Maj 10
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Konstrukcije za zaščito pred hrupom (ceste in železnice) Evstahij DRMOTA, dipl.
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.