Imeniki Seznami  


Splošni akt o obliki in vsebini enotnega žiga pooblaščenega inženirja in vodje del

 

 

Splošni akt o obliki in vsebini enotnega žiga pooblaščenega inženirja in vodje del, sprejet na 249. redni seji UO IZS dne 12.7.2018, je objavljen  tukaj (812 KB).