Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1207

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


OBNOVA KOČEVJE d.o.o. KOČEVJE
Ev. št. podjetja pri IZS: 1549
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: OBNOVA KOČEVJE D.O.O., PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, TRGOVINO IN PREVOZE, TRG SVETEGA JERNEJA 4, 1330 KO
Skrajšani naziv podjetja: OBNOVA KOČEVJE d.o.o. KOČEVJE
Organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
Naslov:
Pošta:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)