Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1217

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


* OZZING d.o.o.
Ev. št. podjetja pri IZS: 0041
Vrsta podjetja: Geodetsko podjetje in projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: OZZING D.O.O., PODJETJE ZA INŽENIRING IN GEODEZIJO
Skrajšani naziv podjetja: OZZING d.o.o.
Organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
Naslov: Mestni trg 5 A
Pošta: 1420 Trbovlje
Pooblaščeni inženirji:Anja Klanjšek Polutnik (G-4150), Jože Forte (G-0477), Matjaž Saviozzi (G-1470), Jasna Crnkovič Klanjšek (RG0041)
Nadzorni inženirji:
* Arhitekti:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov: www.ozzing.si
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja: MATJAŽ SAVIOZZI
Kontaktna oseba podjetja: MATJAŽ SAVIOZZI
Telefon: 03 56 30 610
Faks: 03 56 27 048
Primarna dejavnost: Konstrukcije inženirskih gradenj;Vodnogospodarstvo, odpadne vode, odpadki;Geotehnika;Geodezija, geoinformatika;Projektiranje;Revidiranje;Nadzor;Vodenje projektov in objektov
Področje dejavnosti:
  71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
Reference:
  Datum spremembe:
   14.10.2019 10:02:00

  * Podatki niso nujno ažurirani.


   

   Vloga za vpis podjetja (109 KB)