Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1210

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


MEJAŠ, d.o.o.
Ev. št. podjetja pri IZS: 0046
Vrsta podjetja: Geodetsko podjetje
Uradni naziv podjetja: MEJAŠ PODJETJE ZA GEODETSKO - GRADBENIŠKE STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O. ŠMARJE PRI JELŠAH
Skrajšani naziv podjetja: MEJAŠ, d.o.o.
Organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
Naslov:
Pošta:
Pooblaščeni inženirji:Zvonimir Šilec (Geo0066)
Nadzorni inženirji:
* Arhitekti:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

    * Podatki niso nujno ažurirani.


     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)