Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1207

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


JOŽE LUKMAR s.p. ZAGORJE OB SAVI
Ev. št. podjetja pri IZS: 1890
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: JOŽE LUKMAR s.p. inženiring, svetovanje, cenitve in nadzor
Skrajšani naziv podjetja: JOŽE LUKMAR s.p. ZAGORJE OB SAVI
Organizacijska oblika: Samostojni podjetnik posameznik
Naslov:
Pošta:
Pooblaščeni inženirji:
Nadzorni inženirji:Jožef Lukmar (G-1778)
* Arhitekti:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

    * Podatki niso nujno ažurirani.


     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)