Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1217

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


JRS d.d. LJUBLJANA
Ev. št. podjetja pri IZS: 0671
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: JRS DRUŽBA ZA RAZSVETLJAVO, SIGNALIZACIJO, INŽENIRING IN PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE D.D., LJUBL
Skrajšani naziv podjetja: JRS d.d. LJUBLJANA
Organizacijska oblika: Delniška družba
Naslov:
Pošta:
Pooblaščeni inženirji:Stane Jeriček (E-1180), Miha Nedoh (E-2166), Niko Bergant (E-1928), Žiga Gospodarič (E-1767)
Nadzorni inženirji:
* Arhitekti:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

    * Podatki niso nujno ažurirani.


     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)