Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1206

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


* JP VOKA SNAGA d.o.o.
Ev. št. podjetja pri IZS: 0039
Vrsta podjetja: Geodetsko podjetje in projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Skrajšani naziv podjetja: JP VOKA SNAGA d.o.o.
Organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
Naslov:
Pošta:
Pooblaščeni inženirji:
Nadzorni inženirji:
* Arhitekti:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:
    14.10.2019 10:02:09

   * Podatki niso nujno ažurirani.


    

    Vloga za vpis podjetja (109 KB)