Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1207

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


* JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o.
Ev. št. podjetja pri IZS: 3009
Vrsta podjetja: Geodetsko podjetje in projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o.
Skrajšani naziv podjetja: JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o.
Organizacijska oblika:
Naslov: Belokranjska cesta 24 A
Pošta: 8340 Črnomelj
Pooblaščen inženir:Iztok Pečjak (G-10405), Andrej Koplan (G-10398)
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov: komunala-crnomelj.si
Elektronski naslov: tajnistvo@komunala-crnomelj.si
Odgovorna oseba podjetja: Samo Kavčič
Kontaktna oseba podjetja: Katja Stepan Križman
Telefon: 07/3061660
Faks:
Primarna dejavnost: Vodnogospodarstvo, odpadne vode, odpadki;Geodezija, geoinformatika
Področje dejavnosti:
    71.121 Geo-meritve, kartiranje
Reference:
    VNOS PODATKOV GJI V BAZO,ZAKOLIČBE - NIZKE GRADNJE,GEODETSKI POSNETKI TERENA,PRIPRAVA PODATKOV ZA PROJEKTIRANJE - KANALIZ.,IZDAJA MNENJ, SOGLASIJ, SLUŽNOSTNIH POGODB
Datum spremembe:

     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)