Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1217

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.
Ev. št. podjetja pri IZS: 0112
Vrsta podjetja: Geodetsko podjetje in projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Skrajšani naziv podjetja: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.
Organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
Naslov:
Pošta:
Pooblaščeni inženirji:Tomaž Rigler (G-9204), Janez Virant (Geo0152), Tina Pogorelc (Geo0465)
Nadzorni inženirji:Alojz Mehle (G-3292), Igor Gruden (G-3967)
* Arhitekti:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

    * Podatki niso nujno ažurirani.


     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)