Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1217

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


ELEK d.o.o.
Ev. št. podjetja pri IZS: 1680
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: ELEK načrtovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšani naziv podjetja: ELEK d.o.o.
Organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
Naslov: Koprska ulica 88
Pošta: 1000 Ljubljana
Pooblaščeni inženirji:
Nadzorni inženirji:
* Arhitekti:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov: http://www.elek.si
Elektronski naslov: info@elek.si
Odgovorna oseba podjetja: mag. ZVONE KOŠNJEK
Kontaktna oseba podjetja: mag. ANTON SIRK
Telefon: 01/565 40 50
Faks: 01/565 40 55
Primarna dejavnost: Elektro inštalacije in oprema;Projektiranje;Nadzor;Vodenje projektov in objektov
Področje dejavnosti:
    71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
Reference:
    -TE Šoštanj: Blok 6 v TE Šoštanj - elektroenergetska oprema bloka, PGD- mFE Vrhovo: Sončna elektrarna 380 kW v HE Vrhovo - IDZ, PGD, PZI, PID, NOV- HE na srednji Savi: Elektroenergetska oprema elektrarne in priključitev na prenosno omrežje - IDZ- TE Trbovlje: Zamenjava vzbujalnega sistema na generatorju 125 MW v - PZR, PZI, PID- RTP Beričevo: Izgradnja dveh daljnovodnih polj 110kV Trbovlje III in Litija - IDZ, INP, PGD
Datum spremembe:

    * Podatki niso nujno ažurirani.


     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)