Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1218

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


ELEKTRONABAVA d.o.o. LJUBLJANA
Ev. št. podjetja pri IZS: 1638
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: ELEKTRONABAVA, SPECIALIZIRANA TRGOVINA Z ELEKTROTEHNIČNIMI MATERIALI D.O.O.
Skrajšani naziv podjetja: ELEKTRONABAVA d.o.o. LJUBLJANA
Organizacijska oblika: Delniška družba
Naslov:
Pošta:
Pooblaščeni inženirji:
Nadzorni inženirji:
* Arhitekti:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

    * Podatki niso nujno ažurirani.


     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)