Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1206

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


ELEKTROMONTAŽA d.d.
Ev. št. podjetja pri IZS: 1063
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: ELEKTROMONTAŽA ELEKTROMONTAŽNO IN PROJEKTIVNO PODJETJE, D.D.
Skrajšani naziv podjetja: ELEKTROMONTAŽA d.d.
Organizacijska oblika: Delniška družba
Naslov:
Pošta:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)