Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1217

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


ELEKTRO GORENJSKA, d.d
Ev. št. podjetja pri IZS: 1003
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: ELEKTRO GORENJSKA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
Skrajšani naziv podjetja: ELEKTRO GORENJSKA, d.d
Organizacijska oblika: Delniška družba
Naslov:
Pošta:
Pooblaščeni inženirji:Florijan Cerkovnik (E-0484), Gregor Voje (E-1149), Matej Logonder (E-1624), Tomo Odar (E-1984), Borut Zemljarič (E-0664), Srečko Rozman (E-0486), Jurij Podpečan (E-0662), Tomaž Pirš (E-9074), Marko Kozelj (E-2178), Miha Zajec (E-1427)
Nadzorni inženirji:Jure Jenko (E-2129), Franci Malenšek (G-2284), Urban Benedičič (G-3955), Tomaž Sitar (E-1719), Vili Klemenčič (E-1636), Marijan Premk (E-1401)
* Arhitekti:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

    * Podatki niso nujno ažurirani.


     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)