Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1206

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.
Ev. št. podjetja pri IZS: 0914
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
Skrajšani naziv podjetja: ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.
Organizacijska oblika: Delniška družba
Naslov:
Pošta:
Pooblaščen inženir:Mitja Kos (E-2318), Franc Dragan (E-10015), Janez Miklavčič (E-2317), Tomaž Dolenc (E-2316), Robert Berdajs (E-9158), Darija Rus - Jamnik (E-0034), Vladimir Lenardič (E-0906), Mitja Brudar (E-0544), Matjaž Osvald (E-0912)
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)