Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1217

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.
Ev. št. podjetja pri IZS: 0914
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
Skrajšani naziv podjetja: ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.
Organizacijska oblika: Delniška družba
Naslov:
Pošta:
Pooblaščeni inženirji:Tomaž Dolenc (E-2316), Robert Berdajs (E-9158), Mitja Brudar (E-0544), Vladimir Lenardič (E-0906), Matjaž Osvald (E-0912), Darija Rus - Jamnik (E-0034), Aleš Resnik (E-2281), Miha Kržišnik (E-2282), Tone Mestnik (E-2276), Janez Miklavčič (E-2317), Mitja Kos (E-2318), Andraž Repanšek (Geo0462), Tine Ferfila (E-2017), Blaž Fele (E-1307), Iztok Bartol (E-0890), Peter Bergant (E-0891), Rajko Hribar (E-0898), Matjaž Keršnik (E-0902), Martin Lebar (E-0905), Jože Osvald (E-0911), Janez Skok (E-0915), Alojz Primon (E-0851), Damjan Slapničar (E-0828), Boris Sterle (E-0763), Tomaž Pungartnik (E-1286), Uroš Lužar (E-1321), Zoran Lebič (E-1386), Jasna Žagar (E-1281), Gregor Zupančič (E-1296), Damijan Kitak (E-1288), Boštjan Žumer (E-1179), Damijan Gerbec (E-1055), Primož Kolman (E-1056), Andrej Panjan (E-9146), Nada Jančar (E-9148), Marko Šubic (E-9152), Mojmir Urh (E-9153), Igor Čučnik (E-9377), Veljko Hrlec (E-2237), Miran Strehar (E-9093), Ivan Kobe (E-9103), Viktor Forte (E-9104), Matjaž Obrstar (E-9106), Andrej Malenšek (E-1743), David Arh (E-1733), Franc Golob (E-1796), Mitja Češek (E-1443), Darko Movrin (E-1613), Matej Fele (E-1882), Klemen Podgoršek (E-1998), Miran Valenčič (E-2035), Boštjan Hrovat (E-2036), Jernej Dittrich (E-2037), Janez Kavčič (E-2038), Boštjan Kamin (E-1950), Franci Rus (E-1948), Tine Šteblaj (E-1986), Damjan Grabrijan (E-1987), Simon Veber (E-2204), Aleš Primc (E-2136), Peter Odlazek (E-2118), Ivan Ramuta (E-1885), Mirko Koren (G-1355), Edvard Turk (E-1126), Bojan Šavorn (E-9419)
Nadzorni inženirji:Franc Dragan (E-2289), Štefan Klarič (E-1915), Ivo Palandačič (G-2409), Nermin Mahmutović (G-2511), Lea Lunder (G-4056), Klavdija Cindrič (G-4054), Angel Mihelčič (E-0909), Roman Jesenko (E-1329), Damijan Miklič (E-1387), Peter Selak (E-1698), Jakob Jordan (E-1675), Vitomir Rupnik (E-1676), Zoran Artnak (E-1695), Janko Marn (E-1821), Aleš Kuhar (E-1461), Mitja Šafar (E-1988), Simon Ferjan (E-2206), Roman Ponebšek (E-1385), Vojko Vrtačič (E-1400), Urška Manfreda (G-2590)
* Arhitekti:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

    * Podatki niso nujno ažurirani.


     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)