Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1217

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


ELES, d.o.o.
Ev. št. podjetja pri IZS: 3076
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: ELES, D.O.O., SISTEMSKI OPERATER PRENOSNEGA ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA
Skrajšani naziv podjetja: ELES, d.o.o.
Organizacijska oblika: Javno podjetje
Naslov:
Pošta:
Pooblaščeni inženirji:Tomaž Zabavnik (E-2085), Blaž Pirnat (E-1549), Gorazd Hrovat (E-1864), Bojan Mahnič (E-1768), Bojan Volk (E-1533), Boštjan Barl (E-1498), Aleš Brenčič (E-9086), Vinko Bratina (S-1123), Robert Maruša (E-1363), Aleksander Polajner (E-1276), Georgij Papadopulos-Popovsky (E-1123), Martin Hostnik (E-1163), Minče Mandelj (E-1007), Marko Hrast (E-0945), Srečko Lesjak (E-0773), Saša Jamšek (E-0792), Miran Marinšek (E-0761), Aleš Kregar (E-0692), Borut Vertačnik (E-0693), Marija Mrzel - Ljubič (E-0712), Simon Tot (E-0492), Boris Pezdirc (E-1492), Boštjan Butara (G-0752), Drago Bokal (E-0525), Janez Blatnik (G-1060), Matjaž Grošelj (S-9072), Vasja Likar (E-1287), Miran Porenta (E-0960)
Nadzorni inženirji:Sandi Dolšak (E-1954), Silvester Cizerle (E-2173), Primož Ribič (E-2140), Jure Praznik (E-2130), Nejc Zima (E-2133), Egon Prelec (E-2099), Rok Judnič (E-2077), Jožef Korez (E-2061), Benjamin Janežič (E-1861), Robert Marolt (E-1862), Matjaž Kerkoč (E-2034), Tomaž Kovač (E-1700), Darko Malek (E-1701), Marjan Ulaga (E-1702), Jože Plajnšek (E-1703), Jože Tominc (E-1705), Marko Gombač (E-1706), Anton Pačnik (E-1707), Aleš Zagoričnik (E-1684), Valentin Kalin (E-1819), Jernej Majcen (E-1736), Miran Kocjančič (E-1478), Vladimir Leva (E-1480), Rado Ferlič (E-0751), Primož Čižman (E-0752), Laura Bratina Vukotić (G-4177), Slavko Sedminek (G-2820), Jože Senčar (E-1654), Jernej Zupan (S-1624), Sandi Jakončič (G-2538), Zdenko Gomboc (G-3076), Erik Krašna (G-2777), Miha Maslo (G-3486)
* Arhitekti:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

    * Podatki niso nujno ažurirani.


     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)