Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1206

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


ELES, d.o.o.
Ev. št. podjetja pri IZS: 0045
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Skrajšani naziv podjetja: ELES, d.o.o.
Organizacijska oblika: Javno podjetje
Naslov:
Pošta:
Pooblaščen inženir:Aleksander Pokleka (E-10066), Sandi Dolšak (E-1954), Darko Marić (E-10061), Blaž Slamič (E-10063)
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)