Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1217

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


EKOSYSTEM d.o.o.
Ev. št. podjetja pri IZS: 0783
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: EKOSYSTEM, ekološki in varstveni inženiring, d.o.o.
Skrajšani naziv podjetja: EKOSYSTEM d.o.o.
Organizacijska oblika: Zavod
Naslov:
Pošta:
Pooblaščeni inženirji:Zoran Šutović (E-0562), Aleksander Ketiš (E-1822), Samo Dvoršak (S-1064), Stojan Brkić (E-1226), Aleš Drnovšek (E-1170), Bojan Gorjup (S-0726), Sebastijan Toplak (G-4186)
Nadzorni inženirji:
* Arhitekti:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

    * Podatki niso nujno ažurirani.


     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)