Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1206

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


ELEKTRO CELJE, d.d.
Ev. št. podjetja pri IZS: 0698
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Skrajšani naziv podjetja: ELEKTRO CELJE, d.d.
Organizacijska oblika: Delniška družba
Naslov:
Pošta:
Pooblaščen inženir:Matic Štumpfl (E-2322), Ivan Mravljak (E-10036), Matej Coklin (E-10038), Jože Kosednar (E-10039), Boštjan Pavlič (E-10045), Boris Kupec (E-0720), Jure Jordan (E-0505), Uroš Ambroš (E-1961), Stanislav Mlakar (E-1417), Jože Mravlak (E-2064), Alojz Muškatevc (E-2127), Simon Štrigl (E-2047), Arnej Savinek (E-2225), Ivan Škratek (E-2097), Boštjan Bošnik (E-2156), Miran Kaiser (E-2138), Dušan Levanič (E-2139), Miran Jankovič (E-0517), Dejan Zidar (E-2143), Borut Lipičar (E-1964), Daniel Sitar (E-1621), Rafael Rupnik (E-0566), Gregor Milanez (E-1583), Darko Žvikart (E-1600), Drago Pungartnik (E-2098), Dimitrij Režun (E-2022), Bojan Ivnik (E-2256), Tomaž Sotlar (E-1511), Boštjan Imperl (E-1642), Boštjan Rotovnik (E-1773), Miran Rošer (E-9038), Stanislav Kos (E-1408), Marko Lesjak (E-1931), Matej Kramžer (E-2096), Aleksander Strgar (E-2128), Jernej Hribernik (E-2198), Janko Predanič (E-2155), Klemen Polšak (E-1907), David Užmah (E-2066), Boštjan Vodenik (G-2600)
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)