Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1206

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


ELEKTRO PRIMORSKA d.d. NOVA GORICA
Ev. št. podjetja pri IZS: 0128
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Skrajšani naziv podjetja: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. NOVA GORICA
Organizacijska oblika: Delniška družba
Naslov:
Pošta:
Pooblaščen inženir:Danilo Franza (E-1643), Matjaž Slokar (E-2060), Matej Doplihar (E-2328)
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)