Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1217

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


ELEKTRO PRIMORSKA d.d. NOVA GORICA
Ev. št. podjetja pri IZS: 0128
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Skrajšani naziv podjetja: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. NOVA GORICA
Organizacijska oblika: Delniška družba
Naslov:
Pošta:
Pooblaščeni inženirji:Matej Doplihar (E-2328), Nina Carli (E-2330), Primož Kobal (G-2482), Tomislav Kogoj (E-0183), Bojan Kavčič (E-0174), Branko Debernardi (E-0157), Klavdij Čuk (E-0151), Darijo Vrabec (E-0227), Izidor Markič (E-0211), Drago Maršič (E-0209), Branko Ožbolt (E-0202), Tomaž Slokar (E-1323), Damijan Zarli (E-1301), Danijel Vinčec (E-2020), Miha Bernetič (E-1945), Miro Bajt (E-1962), Andrej Koren (E-2202), Jani Čopi (E-2089), Uroš Černigoj (E-2116), Vasja Kodermac (E-2117), Aljoša Trebše (E-2121), Peter Urbanec (E-2082), David Smrdel (E-1542), Gorazd Verč (E-1546), Andrej Mahnič (E-1518), Benjamin Turnšek (E-1578), Tomaž Kompara (E-1507), Denis Ferjančič (E-1501), Tomaž Kastelic (E-1503), Matej Ščukovt (E-1655), Robert Volk (E-1656), Andrej Fortunat (E-1664), Jurij Janko (E-1809), Kristjan Tomšič (E-1813), Viko Bobek (E-0193)
Nadzorni inženirji:Petra Čoha (G-3256), Matjaž Slokar (E-2060), Danilo Franza (E-1643), Žarko Cerkvenik (E-0217), Franko Seražin (E-1877), Jernej Kenda (E-1657)
* Arhitekti:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   Datum spremembe:

    * Podatki niso nujno ažurirani.


     

     Vloga za vpis podjetja (109 KB)