Imeniki Seznami  


Vpogled v seznam


Število vpisanih podjetij: 1210

Ponovno iskanje
Išči

 Napredno iskanje


BIRO GBH, d. o. o.
Ev. št. podjetja pri IZS: 2672
Vrsta podjetja: Projektivno podjetje
Uradni naziv podjetja: BIRO GBH, gradbeništvo, projektiranje in nadzor, d. o. o.
Skrajšani naziv podjetja: BIRO GBH, d. o. o.
Organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
Naslov:
Pošta:
Pooblaščeni inženirji:
Nadzorni inženirji:
* Arhitekti:
Občina:
Upravna enota:
Internetni naslov:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba podjetja:
Kontaktna oseba podjetja:
Telefon:
Faks:
Primarna dejavnost:
Področje dejavnosti:
  Reference:
   - NAČRT GK 4 HIŠE PRI SMREKAH LJUBLJANA, PGD EKUINOVES- MOST TROBELJŠČICA. OBČINA SLOVENJ GRADEC- MOST OPLOTNICA CEZLAK, OBČINA OPLOTNICA- POMOL RD DRAVOGRAD, OBČINA DRAVOGRAD- MOST MALAHORNA, OPLOTNICA
  Datum spremembe:

   * Podatki niso nujno ažurirani.


    

    Vloga za vpis podjetja (109 KB)