Imeniki Seznami  


Seznam članov IZS s statusom mirovanja

Člani IZS, katerim status pooblaščenega inženirja miruje, ne morejo opravljati inženirskih storitev, ki jih po Zakonu o graditvi objektov lahko opravlja pooblaščeni inženir; to je nastopati kot odgovorni projektant, odgovorni revident, odgovorni nadzornik za zahtevne objekte in odgovorni vodja del za zahtevne objekte. Ti člani nimajo veljavne izkaznice in žiga pooblaščenega inženirja.


Iskanje po abecedi
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
Iskanje po sekcijah Iskanje po sekcijah
MSG MSS
MSE MST
MSRG MSGeo
odgovorni(-a) projektant(-ka)
odgovorni(-a) revident(-ka)
odgovorni(-a) vodja del
odgovorni(-a) nadzornik(-ca)
odgovorni(-a) geodet(-ka)
Iskanje po kreditnih točkah Iskanje po kraju
35 ali več kreditnih točk
manj kot 35 kreditnih točk
0 kreditnih točk
Iskanje po področju delovanja
Ime in priimek ali identifikacijska številka inženirja
IŠČI
Ponastavi