Imeniki Seznami  


Stroški vpisa

 

Stroški vpisnine znašajo 275,00 EUR in jih mora posameznik plačati pred vpisom v imenik (dokazilo o vplačilu mora predložiti vlogi za vpis v imenik).
 
V skladu z GZ IZS posameznikom po vpisu v imenik izda račun za:
• pristojbino za vodenje in vzdrževanje Imenika vodij del v višini 42,00 EUR.


Pristojbina velja do 31.12. 2018.