Imeniki Seznami  


Stroški vpisa

Stroški vpisnine znašajo 275,00 EUR in jo mora posameznik plačati pred vpisom v imenik (dokazilo o vplačilu mora predložiti vlogi za vpis v imenik).

 

V skladu z zakonom o graditvi objektov nastopi obveznost plačevanja članarine s prvim dnem v mesecu, ki sledi včlanitvi. Zaradi navedenega IZS posameznikom po vpisu v imenik izda račun za:

  • članarino v višini 70,00 EUR in
  • pristojbino za vodenja imenika v višini 42,00 EUR.

Tako članarina kot pristojbina za vodenje imenika veljata do 31.12. tekočega leta in ju ni mogoče obračunavati delno.

 

Znesek vplačajte na transakcijski račun 03100-1000014228 pri SKB banki ali 02010-0257597531 pri NLB banki. Podatki za nakazilo iz tujine: SWIFT SKBASI2X, IBAN SI56 031001000014228.

 

V kolikor plača račun pravna oseba, lahko to stori na enega od naslednjih načinov:

  • računovodstvu IZS pošlje vlogo za izdajo zbirnega računa za plačilo računov članov IZS po seznamu (člane IZS navede z imenom in priimkom ter identifikacijsko število z žiga pooblaščenega inženirja),
  • pravna oseba sprejme sklep, da bo račun plačala pravna oseba, računovodstvo pa na podlagi takega sklepa plačilo knjiži med stroške

 

V kolikor pravna oseba plačuje v enem znesku, mora zbornici istega dne posredovati tudi seznam z imeni in priimki ter identifikacijsko številko z žiga posameznikov za katere plačuje račun.


V kolikor pravna oseba plačuje za vsakega inženirja posamezno, je potrebno na virman vpisati sklic s posebne položnice, ki je priložena računu oziroma računa poslanega fizični osebi.

V primeru, da bo podjetje plačalo članarino za več inženirjev z enim virmanom nam mora podjetje poslati specifikacijo plačila. V primeru plačila članarine za vsakega člana posebej predlagamo, da v računovodstvu pripišejo sklicevanje na številko s položnice.

 

 


 
 
 
 

Dokumenti

 Obrazec za vpis (58 KB)