Imeniki Seznami  


Spremembe vpisanih podatkov v imeniku

V skladu z zakonom o graditvi objektov je posameznik, ki je vpisan v imenik, dolžan sporočiti vsako spremembo podatkov, ki se vpisujejo v imenik najpozneje v roku 15 dneh po nastanku spremembe.

 

V primeru, da gre za spremembo podatkov v imeniku, ki vplivajo na izdajo novega enotnega žiga, se tako spremembo v skladu s pravilnikom o plačevanju članarine zaračuna v višini 63,00 EUR.


 
 
 
 

Dokumenti

 Obrazec za vpis (58 KB)