Imeniki Seznami  


Spremembe vpisanih podatkov v imeniku

 

V skladu z 11. členom ZAID je posameznik, ki je vpisan v imenik, dolžan sporočiti vsako spremembo podatkov, ki se vpisuje v imenik, najpozneje v roku 15 dneh po nastanku spremembe.
 
V primeru, da gre za spremembo podatkov v imeniku, ki vplivajo na izdajo novega žiga, se tako spremembo v skladu s pravilnikom o plačevanju članarine zaračuna v višini 63,00 EUR.