Imeniki Seznami  


Uskladitev podatkov v Imeniku pooblaščenih inženirjev z ZAID

 

V skladu z ZAID morajo posamezniki, ki jih je IZS s 1. 6. 2018* prepisala v Imenik pooblaščenih inženirjev, do 1.12.2018 dostaviti naslednji dokazili:

- dokazilo o zavarovanju odgovornosti,  pri katerem višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR  v skladu z določili ZAID (Opomba: v času do 1.6.2019 velja kot ustrezno dokazilo o zavarovanju odgovornosti v skladu z ZGO-1 oziroma ZGeoD – 1, pri čemer pa mora biti iz dokazila razvidno, da zavarovalna polica krije tudi odgovornost kandidata),
- dokazilo iz katerega izhaja na kakšen način opravlja poklicne naloge (pogodba o zaposlitvi oz. obrazec M-1).


 Vloga za uskladitev podatkov (104 KB)

 

* Zaradi neusklajenosti prehodnega obdobja za pooblaščene inženirje in nadzorne inženirje (55. člen ZAID) s prehodnim obdobjem za gospodarske subjekte, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost (60. člen ZAID), IZS s 1.12.2018 ne bo pričel z izdajanjem odločb o mirovanju po uradni dolžnosti, če obstoječi člani IZS do 1.12.2018, ne bodo predložili zahtevanih dokazil, temveč bodo takšne odločbe izdane šele 1.6.2019 (sklep UO IZS št. 2890, o katerem je bilo 31. 5. 2018 obveščeno Ministrstvo za okolje in prostor; dopis je objavljen  tukaj (181 KB)).